Novice

Ravnanje z odpadnimi vodami , 29. 8. 2016

Obiskali so nas krajani KS Orehek-Drulovka

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka je v soboto, 26. avgusta 2016 praznovala svoj krajevni praznik. Organizirali so druženje krajanov z naslovom »Družinski dan na vasi« in v sklopu počastitve praznika obiskali tudi novo Centralno čistilno napravo Kranj. Z veseljem smo jih sprejeli in podrobneje predstavili napravo, ki je nedvomno ena sodobnejših v Sloveniji. Z rednim obratovanjem je naprava pričela v mesecu juniju 2016 in s tem tudi prešla v naše upravljanje.

Oskrba s pitno vodo , 22. 8. 2016

Obnavljamo vodovod v naselju Žlebe 

V mesecu juliju smo pričeli z obnovo vodovoda v spodnjem delu naselja Žlebe. Predvidoma do konca septembra bo tako obnovljen celoten vodovod v naselju, v zgornjem delu vasi je bil vodovod namreč obnovljen že pred leti. Obnova je bila nujna ne samo zaradi dotrajanosti vodovoda, pač pa tudi zaradi premajhnega profila vodovodnega omrežja. Pri povečani porabi je pogosto prihajalo do tlačnih izgub, zato je bila oskrba s pitno vodo slabša oz. je prihajalo do pomanjkanja vode.

Pogrebna služba , 22. 8. 2016

Naše delo pohvalili tudi študentje iz Nemčije

Na mestnem pokopališču v Kranju je urejen tudi ločen del, kjer so pokopani nemški vojaki. Ta del pokopališča vodi Nacionalno združenje za nemška vojaška pokopališča v Nemčiji. Enako velja za vsa ostala podobna pokopališča v Evropi. V tednu od 16. do 19. avgusta 2016 so študentje iz Nemčije obnovili napise na nagrobnih ploščah nemških vojakov. Tako študentje kot njihova mentorica so pohvalili našo skrb in delo pri rednem vzdrževanju ter urejanju pokopališča, ki nam ga je zaupalo Nacionalno združenje za nemška vojaška pokopališča. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.