Novice

Pogrebna služba , 2. 8. 2018

Odpadne baterije nagrobnih sveč zbiramo tudi na pokopališču

Obiskovalce mestnega pokopališča Kranj obveščamo, da lahko odpadne baterije nagrobnih elektronskih sveč oddate v pisarni mestnega pokopališča, in sicer od ponedeljka do petka, med 7. in 14. uro.

Odpadne baterije sodijo med nevarne odpadke, saj vsebujejo snovi, ki so, ob nepravilnem ravnanju in odlaganju, okolju nevarne. Oddati jih moramo ločeno od ostalih odpadkov.

Komunala Kranj , 1. 8. 2018

Dan ekološkega dolga

Danes, 1. avgust, je dan ekološkega dolga. To je dan v koledarskem letu, ko človeštvo za preživetje porabi več naravnih virov, kot so jih ekosistemi sposobni obnoviti v enem letu. Dan ekološkega dolga izračunava organizacija Global Footprint Network (GFN). 

Ravnanje z odpadki , 26. 7. 2018

Pravočasno pripravite zabojnik

Na dan odvoza pravočasno pripravite samo zabojnik s tistimi odpadki, ki jih po urniku odvažamo. Svetujemo, da to storite večer pred odvozom oz. do 6. ure zjutraj na dan odvoza. Redni odvoz odpadkov poteka od 6. do 15. ure. Zabojnik pripravite na vidno odjemno mesto, prostor na javni površini tako, da ga bodo delavci opazili, izpraznili in pri tem ne bodo posegali na zasebno površino.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.