Novice

Ravnanje z odpadki , 26. 9. 2018

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov med 8.-19. 10. 2018 - preverite datume in lokacije

Nevarno odložite na varno – akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Uporabnike vabimo k oddaji nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Komunala Kranj obvešča vse uporabnike o akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekala na območju Mestne občine Kranj ter občin Naklo, Šenčur Preddvor in Jezersko v času od 8. do 19. oktobra 2018. Prijazno vabljeni, da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov in poskrbite, da nevarni odpadki ne bodo ogrožali okolja in nenazadnje tudi našega zdravja.

Ravnanje z odpadki , 12. 9. 2018

Sobota 15. 9. - podpora akciji "Očistimo Slovenijo - še zadnjič"

Komunala Kranj se pridružuje akciji "Očistimo Slovenijo - še zadnjič". V podporo akciji bomo skupaj s Fundacijo Vincenca Drakslerja, predstavili različne načina ločevanja odpadkov in delili nasvete o pravilnem ravnanju z odpadki. Predstavljeni bodo primeri dobre prakse s področja ponovne uporabe in nasveti za koristno uporabo odpadkov.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 7. 9. 2018

Obvestilo: Servis posnemal in talnih strgal na CČN Kranj - 10.-21. 9. 18

Obveščamo, da bomo predvidoma od 10. do 21. septembra 2018 izvajali servis posnemal in talnih strgal v primarnem in sekundarnem usedalniku na Centralni čistilni napravi Kranj, zato bo bazene potrebno izprazniti.  Na primarnem usedalniku bomo odstranili prekritje, vendar večjih emisij smradu iz tega objekta ne pričakujemo.  En bazen primarnega in en bazen sekundarnega usedalnika smo izpraznili v tem tednu. Skladno s potekom servisnih del, bodo nato izpraznjeni zaporedoma še ostali bazeni, vedno pa bo prazen le en bazen posameznega usedalnika.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.