Novice

Ravnanje z odpadnimi vodami , 31. 8. 2017

Predstavitveni film o delovanju Centralne čistilne naprave Kranj

Današnji način življenja človeške družbe in industrijska dejavnost povzročata poleg drugih onesnaženj tudi odpadne vode. Le-te nastajajo v gospodinjstvih, industrijskih procesih in kot posledica padavin. Da bi ohranili naravno ravnotežje ter omogočili samočistilne procese v vodotokih, je odpadne vode potrebno pravilno zbirati, odvajati po kanalizacijskem omrežju in jih na koncu očistiti. Kako potekajo procesi na Centralni čistilni napravi Kranj si lahko ogledate v predstavitvenem filmu.

Komunala Kranj , 28. 8. 2017

Intervju z direktorjem Komunale Kranj

Redno spremljanje pobud in mnenj s strani uporabnikov, je ključnega pomena za učinkovito delo. Na nekatera pogosta vprašanja, ki nam jih zastavljajo uporabniki, je pojasnila podal direktor Komunale Kranj, g. Marko Kocjančič. Odgovore najdete v intervjuju, objavljenjem v Gorenjskem glasu, v prilogi Kranjčanka, v petek, 25. 8. 2017. 

Oskrba s pitno vodo , 23. 8. 2017

Pitna voda na vsakem koraku - pitniki na območju Kranja

Mnenja strokovnjakov o količini vode, ki jo je potrebno popiti na dan so sicer različna, se pa priporočene številke za odraslega človeka gibljejo od litra in pol do treh litrov vode na dan.  Najbolj sveža in tudi veliko cenejša od ustekleničene vode, je seveda voda iz pipe. Glede na analize vode, ki jo Komunala Kranj redno izvaja tudi s pomočjo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, lahko zagotovimo, da je voda, ki priteče iz naših pip zelo čista in zdrava. S tem, ko pijemo vodo iz pipe, ne ustvarjamo nepotrebne odpadne embalaže in skrbimo za okolje ter zdravje.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.