Novice

Komunala Kranj , 22. 12. 2017

Nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in oskrbe s pitno vodo na področju Občine Naklo

Na seji občinskega sveta Občine Naklo so bile dne, 15. 11. 2017, potrjene nove cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in cene oskrbe s pitno vodo, ki so začele veljati s 1. 12. 2017 in bodo zaračunane na računih, ki jih bodo uporabniki prejeli v naslednjem mesecu. Izdatek za ravnanje z odpadki bo zaradi dobrega poslovanja in učinkovitosti procesa dela ter zaradi vedno boljšega ločevanja odpadkov s strani uporabnikov, za vsa gospodinjstva nižji, izdatek za oskrbo s pitno vodo pa višji.

Mestne službe , 18. 12. 2017

Brezplačen prevzem soli za posipanje - zima 2017/2018

V času nizkih zimskih temperatur so vozišča in pločniki lahko poledeneli in spolzki. Javne površine očistijo in posujejo delavci zimske službe Komunale Kranj, za še večjo varnost pred vhodi, na stopnicah in dvoriščih, pa lahko uporabniki Komunale Kranj poskrbijo sami. Uporabniki komunalnih storitev Komunale Kranj, lahko v zbirnem centru Zarica, od ponedeljka, 18. 12. 2017 naprej, brezplačno prevzamejo sol za posipanje. Ob prevzemu uporabnik predloži zadnji račun za komunalne storitve Komunale Kranj, sol pa uporabniki sami naložijo v s seboj prineseno posodo (vedro).

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.