Novice

Komunala Kranj , 24. 10. 2017

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu

Vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v vodarstvu - za področji oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda (KOCKVA) je pomembna novica tudi za Komunalo Kranj, saj je partner pri projektu. Projektna pisarna je skupaj s kadrovskim partnerjem v prvem tromesečju pripravila temeljne dokumente za delovanje kompetenčnega centra, ustanovila strokovno skupino, ocenila razvitost kompetenc, izdelala kompetenčni model ter pripravila program potrebnih usposabljanj.

Komunala Kranj , 9. 10. 2017

Komunala Kranj na Vodnih dnevih

Predstavniki Komunale Kranj so se udeležili Vodnih dnevov v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda. Kot so zapisali na spletni strani :  "Voda je življenje. Trajnostno upravljanje voda pa je ogledalo današnje družbe."  Strokovnjaki z različnih področij so osvetlili  "trenutno stanje voda v Sloveniji in izpostavili izzive in priložnosti, ki jih moramo prepoznati, če želimo (p)ostati uspešna družba v vse zahtevnejšem okolju." Nekaj področij, ki so bili predstavljeni v okviru srečanja: 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.