Novice

Mestne službe , 6. 2. 2018

Brezplačen prevzem soli za posipanje - februar 2018

Uporabnike komunalnih storitev Komunale Kranj obveščamo, da lahko v zbirnem centru Zarica, brezplačno prevzamejo sol za posipanje. Ob prevzemu uporabnik predloži zadnji račun za komunalne storitve Komunale Kranj, sol pa uporabniki sami naložijo v s seboj prineseno posodo (vedro). V času nizkih zimskih temperatur so vozišča in pločniki lahko poledeneli ter spolzki. Javne površine očistijo in posujejo delavci zimske službe Komunale Kranj, za še večjo varnost pred vhodi, na stopnicah ter dvoriščih, pa lahko uporabniki Komunale Kranj poskrbijo sami.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 2. 2. 2018

Svetovi dan mokrišč - 2. februar

Vsako leto (2. februarja) v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih, obeležujemo Svetovni dan mokrišč. Kot so zapisali na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je: "...poudarjena vloga dobrega stanja mokrišč pri sobivanju narave in človeka v urbanih območjih.

Pogrebna služba , 30. 1. 2018

Zadnja faza obnove strehe vežic na Mestnem pokopališču Kranj

V zadnji fazi obnove strehe vežic, ki bo zaključena v februarju 2018 bo zamenjana kritina na ravnem delu strehe vežic, izvedla pa se bo tudi dodatna toplotna izolacija strehe. V času obnove bo na prednjem delu stavbe postavljen gradbeni oder, ki po zagotovilih izvajalca ne bo oviral izvajanja pogrebne dejavnosti. V času pogrebov bodo dela namreč začasno prekinjena, izvajalec pa bo svoj urnik izvedbe predhodno uskladil z delovanjem pokopališča in upravljalcem Komunalo Kranj, tako da motenj poslovilnih slovesnosti zaradi obnove ni pričakovati.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.