Novice

Oskrba s pitno vodo , 23. 8. 2017

Pitna voda na vsakem koraku - pitniki na območju Kranja

Mnenja strokovnjakov o količini vode, ki jo je potrebno popiti na dan so sicer različna, se pa priporočene številke za odraslega človeka gibljejo od litra in pol do treh litrov vode na dan.  Najbolj sveža in tudi veliko cenejša od ustekleničene vode, je seveda voda iz pipe. Glede na analize vode, ki jo Komunala Kranj redno izvaja tudi s pomočjo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, lahko zagotovimo, da je voda, ki priteče iz naših pip zelo čista in zdrava. S tem, ko pijemo vodo iz pipe, ne ustvarjamo nepotrebne odpadne embalaže in skrbimo za okolje ter zdravje.

Ravnanje z odpadki , 22. 8. 2017

Spremembe na področju prevzemanja določenih vrst komunalnih odpadkov v zbirnih centrih

Komunala Kranj kot izvajalec javne službe zbira komunalne odpadke skladno s pridobljenimi dovoljenji in v okviru določenih klasifikacijskih številk. V zadnjem času je prišlo na tem področju do nekaterih sprememb, saj določene vrste odpadkov prevzemajo različni odjemalci in ne sodijo v zbirne centre. Le-ti prevzemajo nekatere odpadke iz industrije in storitvenih dejavnosti, saj imajo za to ustrezna dovoljenja. Za lažje ločevanje in odlaganje odpadkov, so spodaj zbrani podatki, kam lahko uporabniki odložijo nekatere vrste odpadkov:  

Ravnanje z odpadki , 1. 8. 2017

Začasno odstranjena dva ekološka otoka

Že nekaj časa opozarjamo na povečano število klicev in opozoril s terena zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov poleg ekoloških otokov. Zaradi ponavljajočega stanja je bila Komunala Kranj primorana dva ekološka otoka, kjer se je ponavljalo nepravilno odlaganje odpadkov, začasno odstraniti. 26. 7. 2017 smo odstranili zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov na dveh lokacijah in sicer na Kokrici in Britofu pri trgovinah Mercator. Odstranili smo tudi zabojnika za odpadno električno in elektronsko opremo, ki sta začasno nameščena na novih lokacijah:

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.