Novice

Ostale dejavnosti , 4. 9. 2017

Odstranitev in prevzem nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil – informacije o novi lokaciji prevzema vozila

Odstranitev nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila na podlagi Odredbe pooblaščene uradne osebe Medobčinskega redarstva Kranj izvede pristojni izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest Komunala Kranj, d.o.o., oziroma njegov pogodbeni partner. Odstranjena vozila so prepeljana in shranjena na novi lokaciji in sicer na varovanem prostoru za upravno stavbo podjetja Komunala Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

Informacije o odstranjenih vozilih dobite:

Ravnanje z odpadnimi vodami , 31. 8. 2017

Predstavitveni film o delovanju Centralne čistilne naprave Kranj

Današnji način življenja človeške družbe in industrijska dejavnost povzročata poleg drugih onesnaženj tudi odpadne vode. Le-te nastajajo v gospodinjstvih, industrijskih procesih in kot posledica padavin. Da bi ohranili naravno ravnotežje ter omogočili samočistilne procese v vodotokih, je odpadne vode potrebno pravilno zbirati, odvajati po kanalizacijskem omrežju in jih na koncu očistiti. Kako potekajo procesi na Centralni čistilni napravi Kranj si lahko ogledate v predstavitvenem filmu.

Komunala Kranj , 28. 8. 2017

Intervju z direktorjem Komunale Kranj

Redno spremljanje pobud in mnenj s strani uporabnikov, je ključnega pomena za učinkovito delo. Na nekatera pogosta vprašanja, ki nam jih zastavljajo uporabniki, je pojasnila podal direktor Komunale Kranj, g. Marko Kocjančič. Odgovore najdete v intervjuju, objavljenjem v Gorenjskem glasu, v prilogi Kranjčanka, v petek, 25. 8. 2017. 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.