Ravnanje z odpadnimi vodami
Informacije:
04 28 11 390
Dežurna številka:
041 366 398

Kontakti

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod
Dežurna številka: 041 366 398
Tajništvo PE Kanalizacija in čistilne naprave (Centralna čistilna naprava Kranj, Savska loka 31, 4000 Kranj)
T: 04 28 11 390
E: info@komunala-kranj.si
 
Vodja PE Kanalizacija in čistilne naprave
Mojca Košir Štojs 
T: 04 28 11 319
M: 041 518 192
E: mkosir@komunala-kranj.si

Vodje DE Kanalizacija 
Zoran Arnež
T: 04 28 11 353
M: 041 343 135
E: zarnez@komunala-kranj.si

Vodja DE Čistilne naprave
Marko Margetič
T: 04 28 11 382
M: 041 343 134
E: margetic@komunala-kranj.si

Vzdrževanje kanalizacije
Egon Kepic
T: 04 28 11 388
M: 041 714 739

Praznjenje greznic in MKČN 
Klemen Čebašek
T: 04 28 11 306
M: 040 572 320

Pooblaščenec za okolje, informacije in izdelava ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave 
Blaž Bajželj
T: 04 28 11 383
M: 041 343 132
E: bbajzelj@komunala-kranj.si

Izdaja soglasij za priklop na javno kanalizacijsko omrežje
Polona Kržišnik
T: 04 28 11 316
M: 030 605 343
E: pkrzisnik@komunala-kranj.si

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.