Komunala Kranj
Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Komunala Kranj na Vodnih dnevih

Predstavniki Komunale Kranj so se udeležili Vodnih dnevov v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda. Kot so zapisali na spletni strani :  "Voda je življenje. Trajnostno upravljanje voda pa je ogledalo današnje družbe."  Strokovnjaki z različnih področij so osvetlili  "trenutno stanje voda v Sloveniji in izpostavili izzive in priložnosti, ki jih moramo prepoznati, če želimo (p)ostati uspešna družba v vse zahtevnejšem okolju." Nekaj področij, ki so bili predstavljeni v okviru srečanja: 

  • Voda je najdragocenejši vir, jo tako tudi vrednotimo?,
  • Odnos med vodo in družbo v Sloveniji, izzivi, problemi in priložnosti,
  • Pravni vidiki trajnostnega upravljanja voda,
  • Ali so podzemne vode res le vir pitne vode?,
  • Učinkovito čiščenje odpadnih voda in ohranjanje kraškega podzemlja,
  • Učinkovito izvajanje komunalne dejavnosti,
  • Problematika načrtovanja kanalizacijskih sistemov v Sloveniji.

vodni dnevi.jpg

Sliko lahko v večji resoluciji najdete tudi na povezavi tukaj

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.