Oskrba s pitno vodo
Informacije:
04 28 11 358
Dežurna številka:
031 316 579

Kakšno vodo pijemo?

Redno spremljamo kakovost pitne vode tako iz rednih kot rezervnih vodnih virov in vodovodnega omrežja in se trudimo, da do naših porabnikov priteče zdrava in dobra pitna voda. Skupaj se moramo zavedati, da vodni viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v bodoče pili zdravo in svežo vodo, vodo iz pipe.

Letno poročilo o kakvosti pitne vode za vodovodne sisteme v upravljanju Komunale Kranj v letu 2016

 

Letno poročilo o kakovosti vode v Mestni občini Kranj

Letno poročilo o kakovosti vode v občini Cerklje na Gorenjskem

Letno poročilo o kakovosti vode v občini Šenčur

Letno poročilo o kakovosti vode v občini Medvode

Letno poročilo o kakovosti vode v občini Naklo

Letno poročilo o kakovosti vode v občini Preddvor

Letno poročilo o kakovosti vode v občini Jezersko

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.