Aktualno

Ravnanje z odpadki , 12. 6. 2018

Komunala Kranj na Dnevu nogometa - v svetovali vlogi

Komunala Kranj se je udeležila zaključnega klubskega dogodka sezone - Dneva nogometa, ki je bil v nedeljo, 10. junija 2018. Dogodka se je udeležilo preko 1.100 udeležencev. S svetovalno stojnico je Komunala Kranj pripomogla k angažiranju NK Triglav na področju ekologije in skrbi za čisto okolje. Odgovarjali smo na vprašanja udeležencev s področja ravnanja z odpadki, razdelil brošure, ekipe na terenu pa so poskrbele za dovolj veliko število zabojnikov in odvoz odpadkov.

010.JPG

Ravnanje z odpadki , 12. 6. 2018

Zaključek humanitarne akcije Jaz, ti, mi za Slovenijo - stara plastenka za novo življenje 2018

Zaključila se je humanitarna akcija Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje. Vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt, ki je v sodelovanju s slovenskimi komunalnimi podjetji potekal v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, podjetjih in drugih organizacijah (več o projektu: Dinos). Namen in cilj projekta: spodbujanje mladih k dobrodelnosti in osveščanje o krožnem gospodarstvu in možnostih recikliranja odpadnih plastenk.

Komunala Kranj , 12. 6. 2018

Nagrada Zbornice za Komunalo Kranj

Na 34. komunalnih igrah in srečanju strokovnjakov s področja komunale v Celju, je 8. junija 2018 predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva svečano podelil nagrado in priznanja Zbornice komunalnega gospodarstva. Nagrado za 60 let poslovanja in posebne podjetniške dosežke na komunalnem področju je prejela Komunala Kranj. Ponosni smo, da že toliko let zagotavljamo in izvajamo kakovostne storitve za naše uporabnike. 

20180611_155202.jpg

 

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5