Ravnanje z odpadki
Informacije:
04 28 11 311

Datum objave: 16. 11. 2017

Evropski teden zmanjševanja odpadkov - Na zavrzi me

Evropski teden zmanjševanja odpadkov  poteka v času od 18. do 26. novembra 2017 in v tem času želita Komunala Kranj d.o.o. in Fundacija Vincenca Drakslerja – socialno podjetje aktivno sodelovati pri prepoznavanju možnosti ponovne rabe s pomočjo popravil. Cilj je povečanje ozaveščenosti, odgovorno ravnanje z odpadki in zmanjšanje le-teh. Ukrepi, ki se izvajajo letos v okviru Evropskega  tedna zmanjševanja odpadkov (European Week for Waste Reduction  EWWR)  obravnavajo najenostavnejšo in najučinkovitejšo metodo zmanjševanja odpadkov – odpadku se izognemo s popravilom in ponovno uporabo. Stvari podarimo novo življenje. Cilji ozaveščanja Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov: Popravimo in ponovno uporabimo. Dajmo stvarem novo življenje.

medvedek ewwr.jpg

Fundacija Vincenca Drakslerja so.p. in Komunala Kranj d. o. o. želita s svojim delovanjem na področju ponovne rabe prioritetno promovirati ponovno rabo. S svojim delom želimo spodbujati aktivnosti za ponovno rabo, ki imajo pomembno  vrednost za trajnostni razvoj, ki ne le spodbuja varovanje okolja s preprečevanjem nastajanja odpadkov, ampak prispeva tudi k družbenim ciljem, kot so boj za socialno vključenost in enakost , ustvarjanje delovnih mest, boj proti revščini in še veliko več. Ponovna raba ima pomembno vlogo pri reševanju okoljskih problemov, ki jih rešujemo na podjetniški način z vključevanjem težje zaposljivih, pri čemer se v vsakem lokalnem okolju prilagajamo glede na potrebe tamkajšnjih prebivalcev in zaposlujemo lokalno delovno silo. Vključujemo različne ciljne skupine, sodelujemo z ustanovami za potrebe poklicne rehabilitacije in omogočamo sodelovanje prostovoljcem. Razvijamo nove poklice in spodbujamo obrtne poklice, ki jih primanjkuje.

S ciljem promocije ponovne rabe, vabimo občanke in občane, da izdelke in predmete, ki jih ne potrebujejo, ne uničijo, pač pa jih oddajo za namen ponovne rabe. V Fundaciji Vincenca Drakslerja so.p. bomo te predmete obnovili in jim dali novo vrednost. Rabljene predmete, ki jih ne potrebujete več, pa so še vedno uporabni, lahko oddate na:

  • zbirnem centru Komunale Kranj Zarica, Savska loka 32, Kranj
  • zbirnem centru Komunale Kranj Šenčur, Sajovčevo naselje, Šenčur
  • zbirnem centru Komunale Radovljica, Savska cesta 28, Radovljica

Obnovljene stvari lahko po ugodnih cenah kupite v zbirnem centru Komunale Kranj Zarica,  Kr' Štacuni na Maistrovem trgu v Kranju ali v trgovini na Pristaviški cesti  16, na Pristavi pri Tržiču.

Komunala Kranj med drugim izvaja tudi javno službo zbiranja komunalnih odpadkov. Skrbi za redni odvoz odpadkov, uporabniki pa lahko odpadke odlagajo v  tipizirane zabojnike (za mešane odpadke, odpadno embalažo in biološke odpadke). V okviru ekoloških otokov, ki so sestavljeni iz zabojnikov za papir, plastenke in pločevinke ter stekleno embalažo, se ločeno zbere velika količina odpadkov, svoj delež k zbrani količini odpadkov pa prispevajo še kosovni odvoz odpadkov iz gospodinjstev in pa zbiranje odvečnih količin odpadkov na zbirnih centrih. Ena izmed nalog in tudi poslanstvo Komunale Kranj je skrb za čisto in zdravo okolje v skladu z zakonodajo in v splošno zadovoljstvo občanov ter zaposlenih. Skrbeti, da bo odnos do okolja normalen del naše kulture. V ta namen je organiziranih veliko dogodkov, izobraževanj in predstavitev v okviru odgovornega ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, redne oskrbe s pitno vodo, skrbi za urejenost javnih površin, učinkovite rabe virov in preprečevanja onesnaževanja. Komunala Kranj sledi viziji, da želimo postati vzor občanom na področju skrbi za čisto in zdravo okolje ter odličen primer ravnanja z okoljem za Evropo.

V okviru evropskega tedna zmanjševanja odpadkov bosta Fundacija Vincenca Drakslerja in Komunala Kranj organizirala tri dogodke s predstavitvijo dejavnosti obeh organizacij, s poudarkom na zmanjševanju, recikliranju in ponovni rabi odpadkov:

  • v soboto, 18. 11. 2017, od 9:00-12:00; Zbirni center Zarica
  • v sredo, 22. 11. 2017, od 12:00-17:00; pred Občino Kranj
  • v soboto, 25. 11. 2017, od 9:00-12:00; pred Kr' Štacuno, staro mestno jedro, Kranj

Cilj akcije je ozaveščanje in aktiviranje ljudi, ki bo pripomoglo k zmanjševanju odpadkov in negi okolja za vse nas in prihodnje generacije. Promotorji bodo informirali o temi in obveščali mimoidoče, da lahko prinesejo svoje stvari, ki jih ne uporabljajo več na ZC Komunale Kranj Zarica. Vsi, ki bodo prinesli primeren izdelek do določenega datuma, bodo prejeli darilo - mini zabojnik za bio odpadke* ali 10 % popust pri nakupu v Kr' Štacuni - second hand trgovini.

Vabljeni na obisk dogodkov.

*do trajanja zalog.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.