Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Ravnanje z odpadki , 25. 4. 2017

Nesrečni odpadki - utrip s terena

Pozivamo vas, da se potrudite in svoje odpadke odložite pravilno, v tiste zabojnike kamor sodijo oz. na pravilen način. Upoštevajte, da je odlaganje odpadkov izven za to urejenih mest oz. poleg ekoloških otokov prepovedano in kaznivo. Podobe, ki si jih nihče ne želi videti na svojem dvorišču, pa so del vsakdana delavcev Komunale Kranj. Kljub jasnim označevalnim tablam, različnim možnostim odlaganja odpadkov in obveščanju občanov kaj sodi v zabojnike na ekološke otoke, še vedno naletijo na razmetane odpadke poleg zabojnikov.

Komunala Kranj , 21. 4. 2017

Mednarodni dan Zemlje

Pred več kot štiridesetimi leti so na Unescovi konferenci predlagali in nato tudi potrdili dan spomina na Zemljo.

Dan Zemlje1.jpg

Ravnanje z odpadnimi vodami , 21. 4. 2017

Najbolj nenavadne stvari najdene v kanalizaciji

Narava ima spomin in zato bodimo v mesecu, ko praznujemo mednarodni dan Zemlje, še posebej pozorni na to, kaj mečemo v straniščno školjko in odtok. Ves čas imejmo v mislih, da kanalizacija ni koš za smeti.

Vas zanima kaj so najbolj nenavadne stvari, ki so jih delavci Komunale Kranj našli v kanalizacijskih jaških?

kanalizacija jašek.jpg

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6