Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Komunala Kranj , 18. 1. 2017

Kako sol vpliva na zmrznjene površine?

Poledenele ceste in pločniki so v zimskem času težava s katero se soočamo tako uporabniki, kot tudi vzdrževalci cest in pločnikov. V primeru poledice na cestiščih in pločnikih nam je v veliko pomoč sol. Raztopina kuhinjske soli namreč zmrzne pri nižji temperaturi kot voda. Sneg in led se v stiku s soljo spremeni v zmes ali raztopino, ki pri nizkih temperaturah ne zmrzne. Vemo pa, da je oprijem avtomobilskih koles na mokrem vozišču večji, kot na poledenelem.

Komunala Kranj , 16. 1. 2017

Pluženje in posipanje

V preteklem vikendu se je zima izkazala v vsej svoji razsežnosti. Začelo se je z dežjem, ki je prešel v sneg, nadaljevalo z mrazom in poledico. Močneje je začelo snežiti v petek, 13. 1., vozni park plužnih vozil je bil v polni pripravljenosti. Na terenu je bilo neprekinjeno več kot 24 ur: 5 tovornjakov, 3 traktorji s plugi in priključkom za posipanje, 2 manjša tovornjaka s priključkom za posipanje in 42 kooperantov s plugi in deloma tudi s priključki za posipanje.

Ravnanje z odpadki , 12. 1. 2017

Preprečimo zamrzovanje v zabojnikih za biološke odpadke

S pravilnim odlaganjem bioloških odpadkov lahko zmanjšamo onesnaženost zabojnika. V zimskem času pa moramo biti še posebej previdni, saj zaradi nizkih temperatur vsebina zabojnika zamrzne. Biološki odpadki so namreč zaradi svoje sestave še posebej občutljivi in lahko zamrznejo. Pripravili smo nekaj nasvetov, kako se izogniti zamrznjeni vsebini zabojnika za biološke odpadke:

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6