Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Ravnanje z odpadki , 29. 7. 2016

Začasno smo odstranili ekološke otoke na Kokrici in Predosljah

Danes, 29. julija 2016 bomo začasno odstranili ekološke otoke v krajevnih skupnostih Kokrica in Predoslje. Zaradi  ukrepov,  ki  so  bili  sprejeti  za zagotovitev varnosti ob obisku predsednika Ruske federacije v Republiki Sloveniji, morajo biti ob trasi potovanja varovane osebe odstranjeni vsi potencialno "nevarni predmeti". Zato smo ob dogovoru s Policijsko postajo Kranj danes začasno odstranili ekološke otoke v naselju Bobovek, v Predosljah na parkirišču pod šolo in pri mostu, ter pri Domu krajanov na Kokrici. Krajane prijazno prosimo za razumevanje.

Ravnanje z odpadki , 27. 7. 2016

Zbirni center na Jezerskem bo odprt tudi ob nedeljah

Občane Jezerskega obveščamo, da bo zbirni center za ločevanje odpadkov Remont po novem odprt tudi ob nedeljah, prvič že 31. julija 2016. V zbirni center boste tako odpadke lahko pripeljali ob ponedeljkih med 18. in 19.30. uro, petkih med 16. in 19. uro (od junija do avgusta od 18. do 21. ure) ter ob nedeljah med 16. in 18. uro.

Zbirni center Jezersko.JPG

Komunala Kranj , 21. 7. 2016

Kranfest vabi

V Kranju poteka najbolj množična prireditev na Gorenjskem – Kranfest s 34. Kranjsko nočjo. Trajala bo do sobote, 23. julija 2016 in bo obiskovalcem nudila raznoliko programsko vsebino. Četudi so organizatorji poskrbeli za ustrezno označitev, dovolite, da vas opomnimo, da parkiranje v času aktualnega dogajanja ne bo mogoče na parkiriščih Brioni, pred stavbo Mestne občine Kranj in pred restavracijo McDonald's.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6