Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Pogrebna služba , 21. 10. 2016

Prodaja peska na mestnem pokopališču v Kranju

V želji, da vam olajšamo delo pri urejanju grobov, nudimo tudi pesek. Izbirate med tremi vrstami, beli lomljeni granulacije 9 - 12 mm, beli brušeni granulacije 20 – 25 mm in zeleni brušeni granulacije 20 – 25 mm. Vzorce peska si lahko ogledate v naši sprejemni pisarni na mestnem pokopališču v Kranju.

Če se odločite za nakup, izdamo račun, na osnovi katerega lahko takoj prevzamete pesek. Na vašo željo pesek odpeljemo tudi do vašega groba.
Račun poravnate pri blagajni na sedežu našega podjetja na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju.

Ravnanje z odpadki , 19. 10. 2016

Nasveti, kako lahko zmanjšamo ali celo preprečimo nastanek nevarnih odpadkov

Najboljši odpadek je seveda tisti, ki sploh ne nastane, zato že med nakupovanjem premislimo, ali izdelek resnično potrebujemo. Pri nakupovanju natančno preberimo etiketo na izdelku in se tako seznanimo s snovmi, ki jih vsebuje. Poiščimo varnejše nadomestke, ki so okolju prijazni in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6