Informacije:
04 28 11 300, 080 3555

Aktualno

Komunala Kranj , 9. 10. 2017

Komunala Kranj na Vodnih dnevih

Predstavniki Komunale Kranj so se udeležili Vodnih dnevov v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda. Kot so zapisali na spletni strani :  "Voda je življenje. Trajnostno upravljanje voda pa je ogledalo današnje družbe."  Strokovnjaki z različnih področij so osvetlili  "trenutno stanje voda v Sloveniji in izpostavili izzive in priložnosti, ki jih moramo prepoznati, če želimo (p)ostati uspešna družba v vse zahtevnejšem okolju." Nekaj področij, ki so bili predstavljeni v okviru srečanja: 

Ravnanje z odpadki , 6. 10. 2017

Uspel program mentorstva - diploma

Pred kratkim je na programu višje šole Naravovarstva, Biotehniškega centra Naklo, diplomirala Nika Oselj, ki je opravila praktično usposabljanje v podjetju Komunala Kranj, kjer je spoznavala področje delovanja ravnanja z odpadki po budnim očesom mentorja praktičnega usposabljanja, g. Ivana Grginiča. Pod somentorstvom g. Jureta Kristana, je pripravila in zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom Predlog sprememb za ločeno zbiranje odpadkov na območju Komunale Kranj.

Komunala Kranj , 6. 10. 2017

Debelo črevo - dogodek v okviru programa Svit in promocije zdravja na delovnem mestu

V organizaciji NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje) in v okviru programa Svit ter promocije zdravja na delovnem mestu, smo na Centralni čistilni napravi Kranj, Zarica, v četrtek, 5. 10. 2017, od 8.30, pa vse do 15.00, zaposlenim omogočili ogled napihljivega modela debelega črevesa. Študenta medicine sta odgovarjala na vprašanja preko 100 zaposlenih, vodila oglede in delila informativno gradivo. Več informacij o programu Svit pa najdete http://www.program-svit.si/

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.

Anketa

Kako odlagate biološke odpadke v zabojnik?

Radi skrbimo za vas

Naše naloge in aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje zdrave pitne vode uporabnikom na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Medvode, Naklo, Preddvor in Šenčur. Upravljamo in vzdržujemo javno vodovodno omrežje, vzdržujemo hišne priključke in izvajamo redno menjavo vodomerov. Smo tudi soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno vodovodno omrežje.

 

2

Vodo moramo po uporabi očistiti do stopnje, da jo neškodljivo vrnemo v okolje. Upravljamo in vzdržujemo javno kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami na območju Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Izvajamo obvezno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih. Smo soglasodajalci v postopku pridobivanja gradbenih in uporabnih dovoljenj ter pri priključevanju na javno kanalizacijsko omrežje. Izdajamo ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave.

3

Vzpostavljamo in vzdržujemo sistem ravnanja z odpadki na območju Mestne občine Kranj ter občin Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Poleg rednega odvoza mešanih odpadkov, odpadne embalaže in bioloških odpadkov, izvajamo tudi izredne odvoze odpadkov, odvoze kosovnih odpadkov, skrbimo za ekološke otoke, upravljamo z zbirnimi centri in skrbimo za okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev. 

4

Pride čas, ko se morate soočiti s smrtjo ljubljene osebe. V težkih trenutkih vam pomagamo in stojimo ob strani. Poskrbimo za dostojno slovo od pokojnika, vam pomagamo pri ureditvi in pri nadaljnjem vzdrževanju groba. Smo upravljavci mestnega pokopališča Kranj in pokopališča Bitnje. 

5

Na območju Mestne občine Kranj vzdržujemo občinske ceste, skrbimo za javno snago in čiščenje javnih površin, upravljamo mestno tržnico in javnimi parkirišči ter preko pogodbenega izvajalca izvajamo odvoz nepravilno parkiranih vozil.

6